Roboti a umění

Rostislav Koryčánek

Karel Čapek
R.U.R., 1920
Obálky různých vydání Čapkova románu. Některé je možné najít v MZK v Brně, Památníku národního písemnictví v Praze, MZK v Brně atd.

Bedřich Feuerstein
Scénický návrh ke hře Karla Čapka: R.U.R., Národní divadlo, režie Vojta Novák, 1921
Český architekt Bedřich Feuerstein navrhl scénu divadelní hry R.U.R., která se hrála v Národním divadle v Praze.
Skici se nachází v Národním muzeu a fotografie z představení budou v archivu Národního divadla.

William Richards
Robot Eric
1928
První britský robot, který sestavil veterán z I. světové války kapitán William Richards a konstruktér letadel Alan Reffell. Robot Eric byl sestrojen jako atrakce výstavy Society of Model Engineers. Na úvod Eric pronesl čtyřminutový proslov. Robot byl ovládán dvěma lidmi a jeho promluvy zajišťoval radiový přijímač. Na hrudi měl písmena R.U.R., která odkazovala k Čapkově hře.

Nicolas Schöffer – (Hungarian/French)
CYSP-1
1956
CYSP-1 Nicolas Schöffer (jméno složené z prvních písmen CYbernetics a SPatiodynamic) byl uměleckým pokusem najít novou uměleckou formu, která by kombinovala soudobé umělecké tendence a kybernetiku, která na sebe poutala pozornost jako věda budoucnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=gJD27tJLoaQ

Robot Emil
dětský televizní seriál (9 dílů)
začátek 60. let 20. stol.
Scénář: Jiří Melíšek
Režie: Stanislav Strnad
Hrají: Jiří Šašek, Antonín Šůra, Darek Vostřel, Vlastimil Bedrna, Jiří Lír
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1064346851-robot-emil/

Nam June Paik a Shuya Abe
Robot K-456
1964
Dokončeno s pomocí Abe, který řešil především elektroniku. Pojmenován podle Mozartova klavírního koncertu – Köchelův katolog číslo 456.
https://www.youtube.com/watch?v=6K4zTxGrtrc

Enrique Castro-Cid
Robot Art

1964-1965
Čilský malíř, který se začal zabývat nereprezentativností klasických uměleckých forem (socha a malba) a její vypovídající hodnotě ve vztahu k technologicky proměněnému světu.

Edward Kienholz
The Friendly Grey Computer–Star Gauge Model #54

1965

Tom Shannon
Squat

1966
John Kingsley Shannon Collection, Caledonia, Wisconsin
Jeho jediné robotické dílo, ve kterém se snaží uvést do umění poznatky kybernetiky a propojit živou rostlinu s robotickým systémem. Jestliže se návštěvník dotkl listu rostliny, přirozeně tak elektrickým potenciálem svého těla způsobil změnu elektrického napětí v rostlině, která byla napojena na celý mechanismus robotu. Toto napětí pak systém zvýšil do takové míry, aby mohlo způsobit pohyb celé struktury. Robot pak na základě těchto impulzů pohyboval končetinami a dokonce vydával jisté zvuky. Opětovný dotek listu rostliny pak naopak vyvolal „vypnutí“ systému a uvedení do klidového stavu.

Edward Ihnatowicz
The Senster

1967–71
Ihnatowicz je spíše vědcem než umělcem a robotickému umění se věnoval po celý svůj tvůrčí život.
Sensester je soustava propojených ocelových trubek a pokročilé technologie, která reagovala na zvuk a zároveň i pohyb. Svou pozornost zaměřoval na konstantní nepříliš hlasité zvuky, k jejichž zdroji nejprve otočil „hlavu“ a následně se tímto směrem vydalo i jeho „tělo“. Příliš hlasitých zvuků – například křiku – jako by se obával a stáhl se do pozadí. Pokud hlasitý zvuk dále trval, napřímil „krk“ do své maximální délky a nereagoval, dokud se tento zvuk neutišil. Podobně tomu bylo s pohybem – před agresivními pohyby se uchyloval zpět, za pomalými obracel svou pozornost. Díky biomorfnímu vzezření a pohybům působil Senster jako stydlivé zvířátko a diváci se k němu i takto chovali.
https://www.youtube.com/watch?v=hoZb5MTKzQc

Václav Jíra
Myslící stroj Václava Jíry ve filmu Případ začínajícího kata, režie Pavel Juráček
Václav Jíra (1939) působí v Lounech a od poloviny 60. let až do současnosti se mimo jiné věnuje vytváření mobilních strojků a strojů, které sestavuje z technických součástí různých výrobků.
https://www.youtube.com/watch?v=RPD-hRQI-C0

Woody Vasulka
‘The Maiden’

Tokyo 1998
Bohuslav Woody Vasulka (Vašulka) se narodil v roce 1937 v Brně. Patřící mezi průkopníky a experimentátory s audio-video technikou. S tím souvisí jeho účast jako spoluzakladatele elektronického audiovizuálního umění a videoartu. Toto interaktivní dílo bylo postaveno s použitím mixážního pultu, jehož mechanická páka byla nahrazena pneumatickým zařízením připojeným k MIDI protokolu. Kdykoli se návštěvník přiblíží nebo mluví do mikrofonu, „automatické děvče“ se svíjí křečemi. Součástí jsou dvě obrazovky a videoprojekce, která se liší v závislosti na kontextu výstavy. Steina začlenila The Maiden do her MIDI houslových představení. Posunutím luku modifikuje rychlost pásky obrazů uložených na videodisku a aktivuje integrovaný mechanismus stolu.
https://vimeo.com/41208924
http://www.vasulka.org/Woody/Brotherhood/Text.html

Pavel Mrkus
TRIP

2007
délka 3:50 min
DVD video, 3d animace

A PRAYER OF PW20/LW
2001
DVD video, zvuk, 6 min.
https://vimeo.com/25893745

Federico Díaz
Geometric Death Frequency-141

2010
https://vimeo.com/16019145
https://vimeo.com/robotsinarchitecture

Virgil Widrich
Make Real

Video, 2010, 6 min
Filmová koláž pro výstavu ‚Robot Dreams‘ pro Kunsthaus Graz a Muzeum Tinguely v Basileji.
https://www.youtube.com/watch?v=RDdqZqvb4K0

Nikki Passath
Zoe

2010
Niki Passath (1977) žije a pracuje ve Vídni a vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Vídni. Ve své práci se zabývá vztahy mezi člověkem, strojem a okolní přírodou.
‚ZOE‘ je pokus popsat lidské a mezilidské vztahy pomocí strojů, popisujících společenské jevy prostřednictvím principů pohybu, ačkoli příčiny těchto principů jsou neznámé. Pro tento umělecký projekt používá aktivní a reaktivní objekty, jejichž formalizované chování vyvolává emoce a život.

Stephan Bogner, Philipp Schmitt and Jonas Voigt
Raising Robotic Natives

Instalace
2016
Můžeme se zbavit strachu z robotů? Jak můžou k robotům přistupovat děti, které byly roboty vychovány? Otevřený projekt.
https://philippschmitt.com/work/robotic-natives

Technická univerzita Vídeň
String Art
2018
Inženýři z Technické univerzity Vídeň představili nový algoritmus a robotický systém, který je schopen tvořit dokonalé umělecké obrazy v rámci nitek. Nejedná se přitom o nějaké jednoduché šití, ale o komplexní a složitý „String art“, kdy je nutné napínat jednu dlouhou nitku mezi příslušný počet bodů a pixely obrazu tak vznikají až samotným překřížením minimálně dvou nitek.

Margo Apostolos
Zabývá se taneční choreografií robotů a to jak z pozice tradiční choreografky, tak i vědkyně v oboru telerobotiky. Vychází z toho, že technologie může umění přinést něco zcela nového a specifického. Při jejich inscenování využívá i jistého stupně jejich autonomie, zapojuje i přirozené zvuky, které např. vydává jejich hydraulický systém apod. a do svých představení komponuje lidské i robotické tanečníky. Nesnaží se ani tak napodobit lidský pohyb, jako spíše vyvinout pohyb vlastní právě robotům, který je člověkem neproveditelný. Pohyb vychází z nezávislého programování jednotlivých kloubů robotu, definování jejich pozic, úhlů a různé rychlosti pohybu, takže celkový pohyb stroje je pak vysoce flexibilní.
https://vimeo.com/6317792

Louis Philippe Demers a Bill Vorn
Spojují pokročilé technologie autonomních strojů s divadlem (performance). Jejich představení jsou obvykle zahalená v mlze, prostorem pulzuje stroboskopické světlo a atmosféru dotváří speciálně komponovaný zvuk. Komponovaná performance je prostorem, kde se střetává humanita a strojovost v obtížně slučitelných kombinacích.
Současně odkazují ke stroji – mechanismu jako ke společenskému uspořádání, k politickým mašinériím; také odlišnost strojů, jejich nepatřičnost jako metafora zkušenosti imigrantů, cizinců, menšin…
https://www.youtube.com/watch?v=M1fsMmcZBpQ
http://vimeo.com/9625088

Survival Research Laboratories (SRL)
Skupina založena 1980 Markem Paulinem, ve které se potkávají lidé z různých oborů. Jejich výstupy jsou performance s obrovským množstvím strojů, kombinují hudbu, výbušniny, mechanismy na rádiové ovládání, oheň i organické materiálny (části zvířat). Obvykle násilné a destruktivní akce kulminují v katarzním sebedestruktivním finále. Performance slouží jako komentáře sociálních problémů, namířené zejména proti manipulaci ideologiemi, zneužívání síly, technologické dominanci, obava z technologie silou daleko přesahující člověka.
http://www.youtube.com/watch?v=L5JhQCJBYdQ http://www.youtube.com/watch?v=KJW97TxSt9M&feature=related

David Černý
Cyberdog, 2018

Dvoupatrové centrum nazvané Cyberdog má podobu sedícího psa a při jeho stavbě byly použité nové technologie a materiály. Cyberdog funguje jako bezobsluhová vinárna a informační centrum.

Ilustrátoři a grafici
Zdeněk Burian
Dobroslav Froll
Nikolaj Kolchitsky