MECHLAB = mechatronická laboratoř

Mechatronika je relativně mladý technický obor, který kombinuje mechaniku (strojírenství), elektrotechniku, počítačové řízení a programování.

Vzhledem k charakteru současných strojů (automobilů, letadel, obráběcích strojů, robotů, domácích spotřebičů, …) není žádným překvapením, že o jeho studium je ve světě i u nás stále větší zájem.

Mechatronika vznikla na FSI VUT v Brně jako bakalářský i magisterský studijní obor (studenti se po ukončení stanou inženýry) začátkem 90. let především díky prof. Ctiradu Kratochvílovi (ÚMTMB FSI, VUT v Brně) a doc. Čestmíru Ondrůškovi (ÚVEE, FEKT VUT v Brně). Mezifakultní a tedy mezioborový charakter studia se udržel dodnes.

MECHLAB (mechatronická laboratoř) vznikl v r. 2009 díky realizaci rozvojového projektu MŠMT, kdy byla pořízena klíčová část technického vybavení, které využíváme dodnes: počítače s multifunkčními kartami. Díky tomu se podařilo realizovat základní myšlenku, na které stojí každodenní provoz laboratoře: studenti mají možnost pracovat s reálnými systémy, doslova si na ně „sáhnout“. Během laboratorních cvičení, semestrálních projektů a při řešení bakalářských a diplomových prací tak měří fyzikální veličiny na reálných systémech, řídí reálné výukové modely, automobilové aktuátory nebo mobilní roboty, navrhují a osazují vlastní elektroniku, testují a ladí hardwarové koncepty a nová řešení.

V předmětech, které v rámci studia mechatroniky MECHLAB garantuje, se snažíme o vyvážený poměr teoretických znalostí a praktických dovedností (práce s aplikačním softwarem). Studenti tak získají velmi dobrý a široký odborný základ pro práci v moderním strojírenství budoucnosti. Včetně takových oblastí jako je kolaborativní a mobilní robotika a umělá inteligence.

Laboratoř přitahuje nadané a pracovité studenty, kteří se v řadě případů zapojují do aplikovaného výzkumu a v nadprůměrném počtu pokračují v doktorském studiu. Od založení laboratoře jsme realizovali desítky projektů pro řadu českých i zahraničních firem (BOSCH, ŠKODA Auto, SIEMENS, UNIS, Prototypa ZM, FEI, ŽĎAS, TES, Knorr-Bremse, LAC, Danfoss, VUES, ZKL a další).

Kromě pravidelné výuky a vedení závěrečných prací jsme realizovali řadu odborných školení pro zájemce z firem. V letech 2016-2019 jsme pořádali vždy v září mezinárodní letní školu mechatroniky, které se zúčastnilo celkem 65 účastníků z asi 15 evropských a asijských zemí.

www.mechlab.cz