079

Vítězství robotů – Jaroslav Róna

2017
Jaroslav Róna
bronz, model 51 x 15 x 15 cm

„Je to socha robota, která zvedá nad hlavu lebku posledního člověka. Už to pro ně připravuji, abych byl zase první, až se začnou ptát po sochařích, kteří by zvěčnili jejich vítězství nad lidmi. Tak já už jsem to navrhl.“

Připravované dílo bude vytesáno ze žulového třicetitunového kamene, který byl vylomen ze stejného lomu, odkud pocházel materiál pro Stalinův pražský monument.