019

Umělá inteligence – Čapkovo povstání robotů?

1956
Dartmouth College, New Hampshire

„Umělá inteligence je nástroj, který hledá podobnosti a pravidelnosti ve velkém množství dat. Problém je, když ta data nejsou dobrou reprezentací skutečného světa.“
Gina Neffová

Za otce pojmu je považován americký informatik a vědec John McCarthy, který jej použil jako první na proslulé konferenci v Dartmouthu, kde se během osmi letních týdnů roku 1956 setkalo téměř dvacet nejvýznamnějších vědců a matematiků, kteří zde položili základ tomuto vědnímu oboru.

O necelých sedmdesát let později jezdíme autonomně řízenými autobusy, beznadějně prohráváme šachové partie a Go s nerovnými protivníky, programy samy odstraňují za nás maily do spamu, aniž bychom je četli, překládají a zpracovávají brilantní rešerše, Deep Mind píše básně a Facebook s Googlem nám nabízejí reklamy na spodní prádlo, které budeme nosit.

Umělou inteligenci nemůžeme vypnout, je všude okolo nás. Je otázka, zda naší zhoubou nebude nakonec přílišná závislost na umělé inteligenci spíše než hrozba, že by nás umělá inteligence zahubila sama. Konečně už dnes je naším nejlepším přítelem mobilní telefon. Zkuste ho zabít.