052

U.T.A.R. – univerzální teleprezenčně autonomní robot

2001
Autor: CEITEC a FEKT VUT

Teleprezence je technika, kdy je robot ovládán operátorem v reálném čase. Operátor má na hlavě helmu virtuální reality, která snímá pohyby jeho hlavy. Ty jsou přeneseny na pohyblivou kamerovou hlavici robotu, takže kamery přesně kopírují pohyby hlavy operátora. Stereo zobrazení z páru kamer je přeneseno do helmy a operátor prostorově vnímá místo, kde se právě robot nachází.

U.T.A.R. se v roce 2007 stal vítězem soutěže Robotour, což je česká obdoba Darpa Grand Challenge podporovaného americkou armádou, a byl dále používán na vývoj algoritmů pro mapování prostředí pomocí laserových skenerů − lidarů.