036

Stäubli PUMA 200

1978
Výroba: Stäubli
původně Autor: Victor David Scheinman
Programmable Universal Machine for Assembly 
Programmable Universal Manipulation Arm

Konstrukce robotického ramene se postupně rodila na Stanfordově univerzitě nedaleko Palo Alto v Kalifornii už od konce šedesátých let. Viktor Scheinman byl jedním z pionýrů mechatroniky a robotiky a PUMA byla jeho třetím úspěšným projektem, který postupně převzaly do výroby kromě firmy Staubli také Westinghouse, Nokia a General Motors. Model PUMA 200 byl mimo jiné použit v roce 1985 při první robotické biopsii mozku.

Původní prototyp vyrobený pro Unimation, nejstarší firmu zabývající se výrobou průmyslových robotů, je dnes součástí prestižní sbírky robotiky Přírodovědného národního muzea Smithsonian ve Washingtonu.