030

SPR 10 – malíř a lakýrník bez výučního listu

1976
Autor: Slovenská armatúrka Myjava

„Inspirovali jsme se tím, jak se učí lidské bytosti. Základní principy učení jsou u robotů stejné jako u člověka.“
Jan Peters

Průmyslový robot SPR 10 je určen pro povrchové úpravy výrobků stříkáním. Robot je přímo ručně programovatelný tzv. učením. Prakticky to znamená, že zkušený pracovník na první výrobek nanese nátěrovou hmotu ručním vedením stříkací pistole, která je umístěna na konci ramene robota. Tento pohyb se zanese do paměti robota. Při opakování programu pak robot opakuje naučenou trajektorii i se všemi případnými chybnými pohyby, které programátor při učení provedl.