006

Šachový Turek versus Benjamin Franklin

1769
Heinz Nixdorf MuseumsForum, Paderborn
Autor: Wolfgang von Kempelen, Rakousko, 1769

Proslulé zařízení zkonstruované maďarským vynálezcem pro pobavení císařovny Marie Terezie, známé jako „Schachturke“, mělo v divácích vzbudit dojem, že automat hraje šachy sám.

Tento originální předmět byl ve skutečnosti ovládán člověkem, jenž byl ukryt uvnitř šachového stolku a pomocí skrytého mechanismu, madel a provazů vytvářel pohyb loutky. Jednotlivé šachové figurky byly opatřeny magnetem a bylo možné je přemisťovat po hrací ploše.

Mezi poraženými byl během Turkova vítězného tažení po evropských dvorech i Benjamin Franklin a později Napoleon Bonaparte.