065

Robot X

2009
Autorský tým: Jiří Konvičný, Martin Krejčiřík, Jiří Radoš, MECHLAB FSI VUT, design Pavel Čoupek

Mobilní robot s hybridním podvozkem s neobvyklým způsobem pohybu i designem. Kola v nohách robotu umožňují jízdu po rovině a nezávislý pohyb nohou umožňuje překonávání složitějšího terénu, např. schodů.

Robot nebyl určen, aby byl využit v praktické reálné situaci, jednalo se spíše o studii možností spojenou s vývojem technik modelování a řízení. Konstrukce robotu byla vyrobena metodou 3D tisku, jako jeden z prvních 3D projektů svého druhu.

odkazy:
• diplomové práce Konvičný, Radoš, Krejčiřík