053

Robotický fotbal – Brno mistrem Evropy z roku 2001

2002
Autor: Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně

Roku 1997 byla založena robotická fotbalová asociace FIRA (Federation of International Robot-soccer Associaton), která vznikla proto, aby přiblížila laikům a mladé generaci moderní technologie a vědní obory, kterými jsou robotika, senzorová fúze, mechatronika, informatika a umělá inteligence. FIRA organizuje světový pohár, kterému předchází čtyři regionální poháry: asijský, evropský, severoamerický a jihoamerický.

Robotický fotbalový tým bývá vizitkou vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti robotiky a umělé inteligence. Kvalitní tým reprezentuje jejich technickou a intelektuální vyspělost. Světe div se, jedním z nejúspěšnějších týmů v historii této soutěže byl brněnský tým VUT RoBohemia a jejich sláva hvězd se dotýkala napříč kontinenty.