008

R.U.R. – první výtisk

1920
„Oh, řekněte, děje se něco?“
„Docela nic. Jen samý pokrok.“

Čapkovo drama R.U.R., ve kterém opět předvedl svůj nesporný vizionářský talent. Téma nahrazení člověka roboty, v tomto případě biologickými, nikoliv mechanickými stroji, dystopie, která se přesně před sto lety stala budoucí inspirací desítkám filmů, uměleckých a literárních děl a obecně celého žánru sci-fi.

Futuristická vize konfliktu v přetechnizované společnosti, ve které stroje suplují veškerou lidskou činnost, práci, kreativitu a tvorbu oproti lidstvu, které stagnuje v oblasti etiky, vztahů a morálky. Jak mrazivě aktuální…