009

R.U.R. – Bedřich Feuerstein

1921 a 1928
Národní muzeum

Originální návrhy scény a kostýmů pro původně zamýšlenou světovou premiéru divadelní hry R.U.R. v Národním divadle, které máme možnost představit, byly jedny z prvních scénografických a výtvarných počinů Bedřicha Feuersteina pro divadlo.

Jeho hlavním oborem byla architektura, zejména její kubistická a rondokubistická forma, kterou ve scénografiích kombinoval s moderními funkcionalistickými tvary a materiály. Tak se dostaly na jeviště do té doby nepříliš používané materiály, jako například sklo a kov.

Do české scénografie vnesl futuristickou avantgardu, stejně jako inspiraci surrealismem a poetismem. Feuersteinovy návrhy jsou typické pro svoji stylizaci a výtvarnou zkratku, které ve své době byly až surově moderní.