027

PROB 10 – dědeček kolaborativních ramen

1975−1980
AUTOR: ČZM Strakonice
Zapůjčeno od FSI VUT v Brně

Průmyslový robot byl určen pro automatizaci výrobních procesů třískového obrábění a ohýbání, případně lisování. Manipulátor robota sestává ze šesti pohybových jednotek. Jednotlivé pohybové jednotky – klouby − jsou poháněny hydraulickými motory.

Řízení a ovládání jednotek je elektrické. Tělo manipulátoru se otáčí kolem svislé osy, celé rameno se posouvá nahoru a dolů. Koncový člen ramene se pak může pohybovat ve svislém i vodorovném směru, a navíc se může sklápět a otáčet.

Elektronický řídicí systém byl založen na programovací diodové matici, která umožňovala naprogramovat 60 programových kroků. Jednotlivé pohybové jednotky bylo možno polohovat v omezeném počtu poloh, např. rotace těla manipulátoru byla nastavitelná v 6 polohách.

Robot získal v r. 1982 zlatou medaili na výstavě ROBOT 82 v Brně.