029

PR – 16P – nejrozšířenější čs. robot

1974
Výrobce: VUKOV
Zapůjčeno od FSI VUT v Brně

Robot byl vyvinut ve Výskumnom ústave kovopriemyslu v Prešově v letech 1974−1975. Do výroby byl předán do ZPA Prešov. Robot byl vystavován na první mezinárodní výstavě ROBOT 78 v Brně.

Jeho první nasazení do výroby bylo v AZNP Mladá Boleslav při obsluze tlakového lisu na odlévání hliníkových slitin. Vzhledem k pneumatickému pohonu bylo řízení polohy zajišťováno narážkami. V každé pohybové ose bylo možné naprogramovat mechanicky asi deset různých poloh. Pro řídicí systém byl použit programovatelný automat NS 910 vyvinutý a vyráběný v n.p. Tesla Kolín.