090

Petmat

2020
Výroba: Experimentální ateliér Achten-Nováková, FA ČVUT

„Robot a plastová láhev, to je nová snová cesta ke kráse.“
neznámý filozof

Objekty z recyklátu polyethylentereftalátu (PET) představují cirkulární ekonomiku v praxi.

Z použitých PET lahví i dalšího obalového odpadu, které se vyčistí a rozemelou, vzniká recyklací ve firmě EKO MB umělé vlákno použitelné do běžných domácích 3D tiskáren i velkoobjemových strojů.

Zde mohou vyrůstat nové nádoby, náhradní díly, modely, hračky i části nábytku.