085

Pavouk

2018
Autor: Jan Králík, MECHLAB FSI VUT

Pavouk vznikl jako pokračování vývoje chodícího robotu, který začali realizovat v laboratoři MECHLAB už v roce 2003 prací na robotu jménem Yaromír.

Nový robot přebírá uspořádání a typ pohonů, tři stupně volnosti na jednu nohu a upravené modelářské servopohony, byl však vyroben kompletně znovu metodou 3D tisku. Navíc je vybaven sensory síly v kontaktu nohy s terénem, což umožňuje mnohem zajímavější řízení chůze robotu.

Odkaz:

Implementace algoritmů kinematiky pro čtyřnohý chodící robot – Ing. Jan Králík