054

Orpheus – v podsvětí

2003
Autor: Luděk Žalud, CEITEC a FEKT VUT

Stejně jako mytický Orpheus byl schopen překročit hranice dostupných možností a vydat se do hlubin podsvětí, kam lidská noha dosud nevstoupila, také robot, který nese jeho jméno, je určen pro průzkum oblastí člověku nedostupných nebo nebezpečných.

Do současnosti bylo vyvinuto více než deset modifikací tohoto stroje. Jde o kolové roboty, díky jejichž velkým kolům se podvozek vyznačuje dobrou průchodností terénem, avšak přitom je zachována konstrukční jednoduchost a značná robustnost.

Průzkumné roboty Orpheus jsou používány například k mapování radiační situace, tvorbě 3D map, výzkumu teleprezence nebo ověřování parametrů navigačních metod.