021

Mechanický kamarád – Zdeněk Burian

1960
Ohníček

V září roku 1960 vyšlo speciální rozšířené vydání dětského časopisu, který tehdy slavil deset let své existence v socialistickém Československu. Na jeho titulní straně byla vyobrazena ilustrace Zdeňka Buriana k článku Mechanický kamarád, který měl dětem přiblížit téma strojové inteligence.

Časopis Ohníček vycházel od 2. 9. 1952 do roku 2001 a byl určený pro děti od 8 do 12 let. Měl formu humornou, zábavnou a přinášel rovněž některé zajímavosti. Časopis vycházel jako čtrnáctideník, v letech 1952–1968 byl měsíčníkem.