091

Karel a Auanema – stoletý dialog

2020
Autor: CEITEC a FEKT VUT
Design: UTB

Dvojice demonstračních všesměrových robotů vyvinutých pro výstavu Robot 2020.

Robot Karel je odkazem na jednoho z autorů slova a pojmu robot a zosobňuje představu tehdejší doby o podobě robotů – zjednodušený humanoidní tvar z oceli.

Auanema je naopak dítětem roku 2020 a představuje ukázku současných technologií a pojetí designu. Své jméno získala podle třípohlavní hlístice schopné přežít v extrémních podmínkách znečištěného až jedovatého prostředí.

Každý z robotů má jiný typ všesměrového podvozku pro demonstraci obou nejznámějších principů. Oba stroje jsou lokalizovány pomocí kamerového lokalizačního systému umístěného u stropu expozice, který snímá přesnou polohu reflexních kuliček na povrchu robotů.

Vypočtená pozice je pak zaslána do jednotlivých robotů – ty mají v sobě několik procesorových jednotek, které zodpovídají za provádění předem připravené sekvence pohybů a spouštění zvukových a vizuálních klipů.