037

IRB 6 – první plně elektrizovaný robot Asea Brown Boveri

1974−1991
Výroba: ABB

Robot byl původně svařovací aplikací s polohovadlem. Řídicí systém obsahoval dva kontroléry pro ovládání robota a pro ovládání polohovadla.

ABB vznikla v roce 1988 fúzí švédské společnosti Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget a švýcarského podniku Brown, Boveri and Cie., ústředí má sídlo v Curychu a zaměstnává přes dvě stě tisíc zaměstnanců na všech kontinentech. Zabývá se robotikou a elektrotechnikou, poskytuje technologie pro energetiku a automatizaci.

Už více než čtyři desítky let trvá vývoj řady robotických kontrolérů, na jehož konci je dnes IRC 6 OmniCore, který má zvyšovat flexibilitu výroby díky spolupráci člověka s robotem.