058

Hermes – posel do všech stran

2005
Autor: CEITEC a FEKT VUT

Stejně jako bůh cest také mobilní robot Hermes je díky všesměrovému podvozku typu Mecanum rychlý a pohyblivý. Každé kolo je hnáno jedním motorem s možností rychlostní regulace. Poměrem rychlostí jednotlivých kol je možné dosáhnout pohybu libovolným směrem a u toho může robot i rotovat.

Nevýhodou je neschopnost práce v terénu, neboť stroj se může pohybovat prakticky jen na rovném povrchu. Tento typ podvozku je vhodný například pro aplikace v moderních výrobních halách, zejména díky jeho značné nosnosti až do hmotnosti 130 kg.