001

Golem – legenda o síle a stvoření

Nejstarší představy o stvoření člověka z hlíny a jeho oživení pocházejí už ze starého Egypta a Mezopotámie. Stejně jako Adam byl stvořen z prachu a oživen Hospodinem, také legendární hliněnou postavu člověka, nazývanou už ve středověku golem, bylo možné oživit, aby plnila úkoly a chránila svými nadlidskými schopnostmi židovské obyvatele ghetta.

Slovo golem znamená v hebrejštině neúplný, nedokonalý a svým způsobem znamená totéž, co robot, totiž bytost bez vlastní vůle a myšlenek, kterou teprve člověk dokáže rozpohybovat a vložit do ní sílu, nikoliv však vlastní rozhodování.

Člověk jako stvořitel golema a robotů je obrazem Boha, který stvořil člověka.