070

Baxter – A dělníci nebudou mít co žrát?

2011
Autor: Rethink Robotics, zapůjčeno od Zlín Robotics s.r.o.

„Co myslíte, který dělník je prakticky ten nejlepší?“
„Snad ten, který je poctivý a oddaný…“
„Ne. Ten nejlevnější. Ten, který má nejméně potřeb.“

Cena robota Baxter byla při uvedení na trh před deseti lety cca 22 000 eur nebo 25 000 USD, což byl průměrný roční plat dělníka v nekvalifikovaném oboru. Čapkova obava z technologického pokroku dávno překročila hranice sci-fi.

Jsme součástí čtvrté průmyslové revoluce. Potom, co se svět rozezněl zvukem parních motorů a rozjasnila jej elektrická energie, aby se o necelé století později propojil díky počítačové síti, jsme na prahu budoucnosti automatizace a robotizace ovládané umělou inteligencí.

Podle odhadů Světové banky bude 90 milionů čínských zaměstnanců do roku 2040 nahrazeno roboty. Nejméně příznivé vyhlídky mají zaměstnanci ve výrobě, administrativě, službách, obchodě a úředníci.