Mgr. Pavel Holman

Celoživotní muzejník, muzeolog a historik, který po projití dvěma muzei a jednou vysokou školou zakotvil v Technickém muzeu v Brně.

Vystudoval obor dějepis – pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval jako historik v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, jako vedoucí Městského muzea v Radnicích, také jako odborný asistent a vedoucí oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Nyní je zaměstnán v Technickém muzeu v Brně jako kurátor pro obory Potápěčská technika a Vária.

  • člen poroty Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
  • člen muzeologické komise Asociace muzeí a galerií (AMG)
  • člen komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG
  • lektor Školy muzejní propedeutiky při AMG