Mgr. Marie Rosenfeld Cohen (Gilbertová)

Kurátorka Technického muzea v Brně pro obory Řemesla, Potravinářské stroje-vodní mlýny, Vodní stavby, Vodárenství, odborná garantka národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, ediční činnost.

Vystudovala etnologii a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Členka výboru v Komisi pro muzea a sbírky vědy a techniky CIMUSET při Mezinárodní radě muzeí ICOM, členka Českého výboru ICOM, Členka muzeologické komise a členka etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR.

Externí vyučující na oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Přes den kurátorka, odborný pracovník a ochránce památky, po večerech zpěvačka, tanečnice a lektorka tance. Food lover, sběratelka kuchařek a fotek lákavých jídel. Závislá na cestování. Pokročilá matka mourovaté kočky.